Göta älvs Lilla Edet-Trollhättans Fiskevårdsområdesförening

Välkommen Föreningen Verksamhet Fiskevatten Fiskekort Bilder Länkar

Verksamhet

 

 • Bevaka miljön i och omkring våra fiskevatten.
 • På ett organiserat sätt låtit allmänheten få fortsatt tillgång till fiske.
 • Utökat lämpliga föryngringsvatten/bottnar i angräsande bäckar och åar till Göta älv.

  Öppning av igenstängda bäckmynningar - ett projekt för att öka antalet potentiella lekplatser och höja naturvärdet inom området.

  Fiskevårdsföreningen inventerade tillsammans med Kanalverket och Länsstyrelsen under 2001, vilka forna bäckar som stängts igen och aldrig öppnats när strandskoningen anlades 1970-talet.
  Effekten har blivit att bäckarna slammat igen under årens lopp och har ett lågt naturvärde för både djur i och ovan vattnet.
  Totalt har tio bäckar ansetts intressanta att återställa.
  Efter samråd och godkännande av Kanalverket, Länsstyrelsen och Fiskeriverket har arbetet påbörjats under 2003.
  Två bäckar, Torpbäcken och Hedenbäcken, öppnades under hösten 2003.
  I vår kommer ytterligare en bäck, Brodalsbäcken, att öppnas samt att vi skall förbättra bottenförhållandena.
  Målet är att återställa alla tio igenstängda bäckar som vi anser har god potential att hysa lekplatser för såväl fisk som lokal åt flodpärlmussla.
  Vi hoppas kunna provfiska bäckarna och följa upp hur de utvecklas över åren.
  Fiskeriverket har bidragit med finansiella medel till Torpbäcken och Hedenbäcken.
  Kanalverket kommer att hjälpa till med att öppna Brodalsbäcken.

  Under ”Bilder” kan du se några foto från arbetet med Torpbäcken.

   

 •  

   
  Copyright 2007, Göta älvs Lilla Edet-Trollhättans Fiskevårdsområdesförening