Göta älvs Lilla Edet-Trollhättans Fiskevårdsområdesförening

Välkommen Föreningen Verksamhet Fiskevatten Fiskekort Bilder Länkar

Föreningen

Göta Älvs, Lilla Edet Trollhättans Fiskevårdsområdesförening bildades
1991. Föreningens syfte är ett gemensamt tillvarata intresset och rätten för
fiskerättsinnehavarna i Göta Älv med dess tillflöden, från norr om kraftstationen i
Lilla Edet till söder om Kraftstationen i Trollhättan.

 

Föreningen representerar 132 enskilda mark och fiskerättsägare inom vattensystemet.
Vår målsättning är att utveckla fisket och faunan för framtiden.

Idag är den norra delen av området vid slussarna i Trollhättan upplåten till sportfiskarna i
Trollhättan (STV) och för den övriga sträckan finns möjlighet att köpa fiskekort på ett flertal ställen.

 

Inloggning

Som medlem kan du använda föreningens inloggningsfunktion.

 

 
Copyright 2007, Göta älvs Lilla Edet-Trollhättans Fiskevårdsområdesförening